NEFS

 
NEFS 

İnsanın aklı sadece dış duyular yardımıyla hayata tutunursa dışarıdan(nefs) yönetilmeye mahkum olur.

Nefsimiz aklî işlerimizin önüne bir perde çekip bedene dayalı maddi bir kişilik oluşturur.

Akıl, bedenin yönetimini(nefs) ele almadan önce kalbin yönetimine hâkim olmalıdır.

Aklın ruhsal tatlara eğilimine karşı nefsin bedensel tatlara karşı eğilimi insana daha cazip gelmiştir her zaman.

İnsan, doğuştan kazanılmış akıl derecesini doğduktan sonra nefsin sınavına sunar.

İnsan, aklının nûruna uymayıp yolunu bulamazsa nefsi ona yol gösterir. 

Sahip olduğumuz soyut akla karşı terazinin karşı kefesinde somut akıl(nefs) yer alır. Yani varlığımız sadece kendimizden ibaret değildir.

Yorumlar

Yorum Gönder